Hlavné výhody
rozhodcovského
konania

viac info

Odporúčané znenie
rozhodcovskej
doložky

viac info

Schéma
rozhodcovského
konania

viac info

O spoločnosti

Stály rozhodcovský súd zriadený spoločnosťou Najvyšší rozhodcovský súd a.s. je moderným alternatívnym riešením súdneho vymáhania pohľadávok. Rozhodcovské konanie poskytuje efektívnu formu uplatnenia práva a zaručuje rýchle a spravodlivé vyriešenie sporu. Vďaka prepracovanému rokovaciemu systému ako aj vyvinutému špecializovanému počítačovému systému, kapacitne dimenzovaného na zvládnutie veľkého množstva prípadov, umožňuje rýchlu a efektívu správu Vašich pohľadávok.

Copyright © 2012 Najvyšší rozhodcovský súd a.s.