Schéma rozhodcovského konania

SCHÉMA POSTUPNOSTI KROKOV A ČASOVÉHO VYJADRENIA PRIEMERNEJ DĹŽKY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA ROZHODCOVSKOM SÚDE FACTUS ZRIADENOM SLOVENSKOU KOMOROU MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

 1. Krok: Uzavretie rozhodcovskej zmluvy / rozhodcovskej doložky v zmluve
 2. Krok: Vznik sporu - nemožnosť riešiť vec mimosúdnou dohodou
 3. Krok: Podanie žaloby na rozhodcovský súd

 

Deň RK:

 • Prijatie a zaevidovanie žaloby na rozhodcovskom súde
 • Prijatie a zaevidovanie žaloby prostredníctvom elektronickej podateľne

 


Deň: RK+2

 • Zaslanie výzvy žalovanému, aby sa k žalobe vyjadril spoločne so žalobou a dôkazmi

 

Deň: RK+20 (odberná lehota pošty na doručenie 18 dní) 

 

Deň: RK+20+10

 • Vyjadrenie žalovaného

Do 10 dní od doručenia výzvy na vyjadrenie, v prípade nedoručenia platí fikcia 

 

Deň: RK + 35 dní

 • Vydanie rozhodnutia
 • Vydanie rozhodnutia - priemerná dĺžka - 1,4 mesiaca 

 

Deň: RK + 35 +18 (odberná lehota pošty na doručenie 18 dní)

 • Doručenie rozsudku

 

Deň: RK+35+18+3

 • Právoplatnosť rozsudku - EXEKUČNÝ TITUL
 • Odvolanie nie je prípustné
 • Podanie žaloby na preskúmanie rozhodnutia nemá vplyv na právoplatnosť
Copyright © 2012 Najvyšší rozhodcovský súd a.s.